Excellent Jodiumtinctuur 1% (10 mg per ml) & 70% Alcohol

Verzendkosten

Gratis verzending vanaf €49

Op voorraad

Gebruik

Schudden voor gebruik.
Inwerktijd eindigt wanneer de alcohol is verdampt (min. 30 sec).

Samenstelling

Jodiumtinctuur 1% FNA (10 mg jodium, 12,5 mg natriumjodide, 70% alcohol)

Waarschuwing en voorzorgen

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtingapperatuur gebruiken. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Opslag- en opvangreservoir aarden. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de nationale voorschriften. Buiten bereik van kinderen houden. Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Voorzichtigheid is geboden in geval van jodiumovergevoeligheid en schildklierafwijkingen.

Verschijnselen bij en behandeling van overdosering

Mocht een persoon onverhoopt grote hoeveelheden Jodiumtinctuur hebben binnengekregen, dan bestaat de behandeling uit het laten drinken van veel water of melk en eventueel het toedienen van een laxans.
Waarschuw onmiddellijk een arts.

Bewaring

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25° C).

Excellent Jodiumtinctuur 1% (10 mg per ml) & 70% Alcohol
Excellent Jodiumtinctuur 1% (10 mg per ml) & 70% Alcohol

€14,95